طرز تهیه ی انواع پیتزا صفحه اول

پیتزای نیویورکی

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۸

این پیتزا که به پیتزای نیویورکی معروف است یکی از غذای های خوشمزه ی شهر نیویورک است

این پیتزا را معمولا به صورت تکه ای سرو میکنند

پیتزای-نیویورکی

پیتزای-نیویورکی